ஆத்ம ஞானம்

அற்புதங்கள் புறத்திலென்று ஆடி ஓடும் மானிடா
அற்புதங்கள் புறத்திலன்று அகத்திலென்று காணடா!

துளித்துளி

ஒவ்வொரு பறவைக்கும் உணவாக ஒரு புழு உண்டு; ஆனால் அதனதன் கூட்டிலல்ல.

உள்ளத்தனையது உயர்வு

3

ஊனம் உடலிலா, உள்ளத்திலா! ஊக்கமின்மையே ஊனம்!

Pings on உள்ளத்தனையது உயர்வு

2011-05-19

மறுமொழிகள் கருத்துக்களை விதைக்க..

2011-05-20

SURIYA @ 3:25 மாலை #

nice video

2011-05-30

saravananfilm @ 11:23 காலை #

உங்கள் பதிவு நன்றாக இருந்தது செய்திகளை கீழே பதியவும்.

Share

கருத்துக்களை விதைக்க..

(*) குறியிட்ட தகவல் தேவை

கருத்து ஏதும் அளிக்காமல் பதிவு மட்டும் செய்ய