ஆல்பம்

Kodikkarai

Kodikkarai is Point Calimere on the southern tip pointing to Sri Lanka, in the state of Tamil Nadu, India.
13 photos
Nimishambal Temple Views

Nimishambal temple is situated on the banks of one of the braches of Cauvery that encircles the SriRangapattana island near Mysore. The temple and the views of rural Karnataka that surrounds it vividly portrays the innocent villagers in their natural habitat
40 photos
Mysore

Photos taken during a visit to Mysore city.
16 photos
Foliage

Clicked from my house balcony. Amateurish stuff. Perhaps an abject lesson on how not to shoot with your camera!
40 photos
Somnathpura Temple

Keshav Perumal temple at Somnathpur, near Mysore was built in Hoysala style of architecture with intricate carvings on stone panels, by Somnath, a minister under King Naarasimha III, in 13th century. It is maintained by Archaeological department of Government of India. No puja is conducted in this temple since it is deemed as a historic monument alone.
131 photos
   


3 Comments


 1. SIR I AM YOUR STUDENT.HOW YOU TYPE WHICH SOFTWARE WAS USED SIR


 2. ஆனந்தராஜ்,

  தமிழில் எழுத “எ-கலப்பை” என்னும் மென்பொருள் பயன்படுத்துகிறேன். அதை இந்த தளத்திலிருந்து டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம்:-

  http://thamizha.com/project/ekalappai

  ஆல்பம் கூகிளின் பிகாசாவெப் தளத்திலிருந்து ஒரு மென்பொருள் மூலம் இங்கு கொணர்ந்து காண்பிக்கிறேன்.

  எஸ்.கே


 3. Hey, that’s a clever way of tihkning about it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *