மோடி

Deepotsavam on the banks of Sarayu river

சரயு நதி இன்று உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகியுள்ளது ஒரு வரலாறு படைக்கும் நிகழ்வினால். ஆம், சரயு நதிக்கரையில் மற்றுமொரு “தீபோத்ஸவம்” கண்கொள்ளாக் காட்சியாக நடந்தேறிய மறுநாள் (5.8.2020) இராமபிரானுக்கு அவர் அவதரித்த அயோத்யாவிலேயே ஆலயம் எழுப்புவதற்கான பூமி பூஜை பாரதப் பிரதமர் […]