அப்துல் கலாம்

அப்துல் கலாம் தகுதியானவர் அல்ல! – ஞானி (நன்றி விகடன்) யார்தான் எவரைப் பற்றித்தான் கருத்து வெளியிடுவது என்பது வகை தொகையில்லாமல் போய்விட்டது! கருத்து மட்டும் சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்லை, ஒரு உன்னத மனிதனைப் பற்றி கருத்தாழம் ஏதுமில்லாமல், “ஓ” போடுவதற்கு கைவசம் […]