ஆல்பம்

Somnathpura Temple
Keshav Perumal temple at Somnathpur, near Mysore was built in Hoysala style of architecture with intricate carvings on stone panels, by Somnath, a minister under King Naarasimha III, in 13th century. It is maintained by Archaeological department of Government of India. No puja is conducted in this temple since it is deemed as a historic monument alone.
131 photos
 


Page:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Comments


 1. SIR I AM YOUR STUDENT.HOW YOU TYPE WHICH SOFTWARE WAS USED SIR


 2. ஆனந்தராஜ்,

  தமிழில் எழுத “எ-கலப்பை” என்னும் மென்பொருள் பயன்படுத்துகிறேன். அதை இந்த தளத்திலிருந்து டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம்:-

  http://thamizha.com/project/ekalappai

  ஆல்பம் கூகிளின் பிகாசாவெப் தளத்திலிருந்து ஒரு மென்பொருள் மூலம் இங்கு கொணர்ந்து காண்பிக்கிறேன்.

  எஸ்.கே


 3. Hey, that’s a clever way of tihkning about it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *