ஆல்பம்

Bara Chuki falls
Photos taken during a visit to the Bara Chuki and Gagan Chuki falls, where the river Cauvery undulates over the rocks and falls in different directions, thus rendering a mystic cascade which is a photographers' delight!
21 photos
Panorama

Panorama
Branched rivals

Branched rivals
Awaiting full flow

Awaiting full flow
Undeterred advance

Undeterred advance
Cloudy elegance

Cloudy elegance
Enchanting rivalry

Enchanting rivalry
Wee trecking

Wee trecking
A distant light

A distant light
Subdued flow

Subdued flow
 


Page:   1 2

3 Comments


 1. SIR I AM YOUR STUDENT.HOW YOU TYPE WHICH SOFTWARE WAS USED SIR


 2. ஆனந்தராஜ்,

  தமிழில் எழுத “எ-கலப்பை” என்னும் மென்பொருள் பயன்படுத்துகிறேன். அதை இந்த தளத்திலிருந்து டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம்:-

  http://thamizha.com/project/ekalappai

  ஆல்பம் கூகிளின் பிகாசாவெப் தளத்திலிருந்து ஒரு மென்பொருள் மூலம் இங்கு கொணர்ந்து காண்பிக்கிறேன்.

  எஸ்.கே


 3. Hey, that’s a clever way of tihkning about it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *