ஆல்பம்

Bara Chuki falls
Photos taken during a visit to the Bara Chuki and Gagan Chuki falls, where the river Cauvery undulates over the rocks and falls in different directions, thus rendering a mystic cascade which is a photographers' delight!
21 photos
Rainbow of spraying droplets

Rainbow of spraying droplets
An ode to water art

An ode to water art
Droplets playing a coloring trick

Droplets playing a coloring trick
Majestic falls

Majestic falls
A win over the rocks

A win over the rocks
Unsubdued cascade

Unsubdued cascade
Green companions

Green companions
Branch to fall together

Branch to fall together
Breathtaking view

Breathtaking view
Emphatic flow

Emphatic flow
Water cloud

Water cloud
Weaving its way through

Weaving its way through
 


Page:   1 2

3 Comments


 1. SIR I AM YOUR STUDENT.HOW YOU TYPE WHICH SOFTWARE WAS USED SIR


 2. ஆனந்தராஜ்,

  தமிழில் எழுத “எ-கலப்பை” என்னும் மென்பொருள் பயன்படுத்துகிறேன். அதை இந்த தளத்திலிருந்து டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம்:-

  http://thamizha.com/project/ekalappai

  ஆல்பம் கூகிளின் பிகாசாவெப் தளத்திலிருந்து ஒரு மென்பொருள் மூலம் இங்கு கொணர்ந்து காண்பிக்கிறேன்.

  எஸ்.கே


 3. Hey, that’s a clever way of tihkning about it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *