எல்லாம் அவன் செயல்!

சென்ற சில ஆண்டுகளில் காஞ்சீபுரம் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் மாண்டு போன எல்லா ஆடு, மாடு, நாய், பூனை, கொசு, மூட்டைப் பூச்சி, மரவட்டை எல்லாவற்றிற்கும் யார் காரணம் என்பது தெரிந்து விட்டதாமே!

அடேங்கப்பா, ஒரே கல்லில் இவ்வளவு மாங்காயா!

கின்னஸ் காரர்கள் என்னப்பா செய்கிறார்கள்!

நிஜமாகவே அவர் சூபர்மேன் தான்யா!

ஆமாம், சமீபத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது அடி கிடி பட்டதா?