இது எப்படி இருக்கு!

முன்னாள் தமிழக முதல்வர் திரு.மு.கருணாநிதி பேசுவது போல் ஒரு மிமிக்ரி. அவ்வளவுதான்!

அண்ணா பெவிலியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.