ஆல்பம்

Mysore
Photos taken during a visit to Mysore city.
16 photos
Mysore Palace by night!

Mysore Palace by night!
Palace-by-night

Palace-by-night
Wild boar. Yoohoo, Obelix!

Wild boar. Yoohoo, Obelix!
Dragonfly turned red!

Dragonfly turned red!
Well-maintained meadows

Well-maintained meadows
Twilight view of gopuram with clouds as backdrop

Twilight view of gopuram with clouds as backdrop
Nanjangudu gopuram standing tall

Nanjangudu gopuram standing tall
Nanjangudu temple gopuram

Nanjangudu temple gopuram
Our indulgent ancestor!

Our indulgent ancestor!
Snugly pouched

Snugly pouched
Sculpture in Nanjangudu temple

Sculpture in Nanjangudu temple
Palace view

Palace view
 


Page:   1 2

3 Comments


 1. SIR I AM YOUR STUDENT.HOW YOU TYPE WHICH SOFTWARE WAS USED SIR


 2. ஆனந்தராஜ்,

  தமிழில் எழுத “எ-கலப்பை” என்னும் மென்பொருள் பயன்படுத்துகிறேன். அதை இந்த தளத்திலிருந்து டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம்:-

  http://thamizha.com/project/ekalappai

  ஆல்பம் கூகிளின் பிகாசாவெப் தளத்திலிருந்து ஒரு மென்பொருள் மூலம் இங்கு கொணர்ந்து காண்பிக்கிறேன்.

  எஸ்.கே


 3. Hey, that’s a clever way of tihkning about it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *